Η κυρία με τον σταυρο Ανκχ | woman with ankh    

30 x 43 cm

Ισαρους | Isis priestess
33Χx 45

MARIA SPETSOTAKI PAPADAKI                

fine art and fayoum

 

BIOGRAPHY

Born  in Tymbaki, Heraklion Crete. Works as a decorator.
From  2000 attends painting and hagiography classes with the teacher’ s painter Aristodimo  Papadaki. 
 •    Has taken part in many group exhibitions: from 2002 until 2018
•    2015 personal exhibition called“ FAYOUM“ at gallery cafe Moires.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε και εργάζεται, ως διακοσμήτρια, στο Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης.
Από το 2000 παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής και αγιογραφίας  με δάσκαλο, τον ζωγράφο, Αριστόδημο Παπαδάκη.
•    Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις,         από το 2002 μέχρι το 2018.
•    Το 2015 πραγματοποίησε την πρώτη της             προσωπική έκθεση, με τίτλο «ΦΑΓΙΟΥΜ» στο        

gallery cafe Μοίρες.

 

email: mariaspetsotaki@gmail.com        

tel 0030 697 25 17 044

Η κυρία με τον σταυρο Ανκχ | woman with ankh
37 x 43 cm

Ιερέας του Σεραπι | serapis priest
32Χx 42 cm