Γεννημένη στην Κρήτη το 2007,

με αλβανική καταγωγή.

 

Μαθήτρια λυκείου στην Πόμπια

και αυτοδίδακτη ζωγράφος.

Στόχος μου είναι η απεικόνιση

της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και

φύσης μέσω σουρεαλιστικών πινάκων.

 

Born in Crete 2007,                                   

with Albanian origin.
High school student in Pompia
and self- taught artist.
My goal is to portray the human
and nature connection through
surrealistic paintings.

fine art


GODDESS OF HOPE  | oil on canvas | 100 x 100 cm

SYMBIOSIS 2 | acrylic on canvas | 70 x 50 cm

SYMBIOSIS 1 | acrylic on canvas | 90 x 60 cm


CRETAN VENUS | oil on canvas | 40 x 50 cm

CRETAN VENUS | oil on canvas | 40 x 50 cm