Πρόλογος

Μετά από μια υποχρεωτική παύση λόγω της πανδημίας, με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε την 5η έκθεση Art-Kamilari. Οι καλλιτέχνες πέρασαν δύσκολα καθώς δεν είχαν καθόλου ή είχαν ελάχιστες δυνατότητες να παρουσιάσουν τα έργα τους σε ένα ευρύτερο κοινό.

Πολλά έχουν αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά: το όραμά μας να φέρουμε τους καλλιτέχνες πιο κοντά στους θεατές, να συνδέουμε τους καλλιτέχνες με τους κατοίκους του Καμηλάρι, να συνδέουμε πολιτισμούς σε ένα μικρό χωριό με τόσες ακόμη εθνικότητες.

Αυτό που ξεκίνησε ως πείραμα, εξελίχθηκε σε μια εκδήλωση με όλες τις ταβέρνες και τα καφενεία του χωριού εκθεσιακούς χορους και με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από το Καμηλάρι, τη Μεσαρά και όχι μόνο.
Φέτος στο Art-Kamilari   συμμετέχουν ζωγράφους οι φωτογράφους οιγλύπτες και πολλοί άλλοι για να εμπλουτίσουν τους διάφορους χώρους του χωριού για άλλες τρεις εβδομάδες.

Υπάρχει υποστηρικτικό πρόγραμμα με συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και κουκλοθέατρου, διαλέξεις και εργαστήρια.

«Ο καλλιτέχνης δεν ανταγωνίζεται τους συναδέλφους του, πολεμά τον άγγελό του» Nicolás Gómez Dávila, 1913-1994

Ο κύριος χώρος είναι το THE PALMHOUSE, με φιλική άδεια του φωτογράφου και την εκδοση του ετησιου ημερολογιου René Triebl, όπου κάθε καλλιτέχνης που συμμετέχει εκπροσωπείται στην έκθεση.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εκθέσουμε στα ΦΑΜΠΡΙΚΑ «Αριστοδογιάννης» και στον «ΣΥΛΛΟΓΟ» σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Καμηλαρίου. Και ένας νέος χώρος ανέβηκε φέτος, το πρώην Old School, νυν ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στην κορυφή του λόφου του Γουλά, έτοιμο για παραστατικές τέχνες.

Το Μουσείο του Cristo είναι ένα σημαντικό μέρος της έκθεσης και είστε πολύ ευπρόσδεκτοι να έρθετε και να πείτε ένα γεια.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες χώρους για την υποδοχή της τέχνης στις ταβέρνες και τα καφενεία τους, είναι ένας υπέροχος συνδυασμός φαγητού για το σώμα, την ψυχή και τα μάτια. Με την υποστήριξη και τον ενθουσιασμό σας για την τέχνη και τους καλλιτέχνες, το Art-Kamilari έχει γίνει επιτυχία στη Μεσαρά και όχι μόνο.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής Καμηλαρίου για την ενθάρρυνση και την υποστήριξή τους, ιδιαίτερα τον πρόεδρο Πάτερ Μιχάλη Ρουσσάκη και τη Γραμματέα Μαρία Χατσιδάκη.

Και τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κ. Ειρήνη Τομάρα Νικολουδάκη για την καρδιά και το πάθος της για την τέχνη και τους καλλιτέχνες από την αρχή του Art-Kamilari.

Ευχαριστώ, Καμηλάρι, που κάνατε το 5ο Art-Kamilari.

Ευχαριστώ
Εύα, Γκρέτε, Ιλόνα

Prologue

After a compulsory hiatus due to the pandemic, we are proud to present the 5th Art-Kamilari exhibition.
Artists have had a tough time as they have had none or only little possibilities to present their works to a wider public.

A lot has changed during the past two years but for one thing: our vision of bringing artists closer to the spectators, of connecting artists with the Kamilarians, connecting cultures in a small village with yet so many nationalities.

 

What began as an experiment, has grown into an event with all of the tavernas and kafenéia of the village as venues and with the participation of artists from Kamilari, the Messara and beyond.

 

This year Art-Kamilari features painters, photographers, sculptors and many more to enrich the various venues of the village for yet another three weeks. There is a supporting programme with concerts, theatre and puppet theatre performances, lectures and workshops.
„The artist does not compete with his fellows, he is fighting his angel“  Nicolás Gómez Dávila, 1913-1994
The main venue is THE PALMHOUSE, with  friendly permission of photographer and annual calendarmaker René Triebl,  where every participating artist is represented in the exhibition.

 

We are delighted to exhibit in „Aristodogiannis“ FABRIKA and in the „SYLLOGOS“ in cooperation with The Cultural Association of Kamilari. And a new venue has come up this year, the former Old School, now POLITISTIKO KENTRO on top of the hill of Goulás, ready for performing arts.

 

Cristo’s Museum is an important part of the exhibition and you are very welcome to come by and say hello.
We would like to thank all the participating venues for welcoming art into their     tavernas and kafenéia, it is a lovely     combination of food for the body, soul and the eyes. With your support and enthusiasm for art and artists, Art-Kamilari has become a success in the Messara and beyond.

 

We thank all the members of the Kamilari Cultural Committee for their encouragement and their support,     especially the president Pater Michali Roussakis and Secretary Maria Xatsidaki.

 

And finally, we would like to thank Mrs Irini Tomara Nikoloudaki for her heart and passion for art and artists from the very beginning of Art-Kamilari.

Thank you, Kamilari, for making the 5th

Art-Kamilari happen.

 

Thank you
Eva, Grethe, Ilona